วนผักแบบ KEYHOLE นั้นเป็นการผสานการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักในที่เดียวกัน ตอบโจทก์สำหรับในพื้นที่แห้งแล้ง มีน้ำน้อย และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ได้ทั้งแปลงผัก บ่อปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดขยะสดในครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการปลูกผักในครัวเรือนที่มาแรงเลยทีเดียว

10 เหตุผลข้อดีของการทำสวนผักแบบ KEYHOLE

 1. ใช้พื้นที่น้อยมากสำหรับการทำแปลงผัก เพื่อปลูกไว้กินสำหรับครอบครัว 4-5 คน
 2. ประหยัดน้ำ รดน้ำในหลุมตรงกลาง ก็เพียงพอสำหรับการดูแลผักในหลุมทั้งหมด
 3. กำจัดขยะสดในครัวเรือน เศษอาหารต่างๆ เศษผัก ผลไม้ ในครัวเรือน สามารถนำมากำจัดทิ้งลงในหลุมได้เลย น้ำหมักต่างๆที่เกิดจากในหลุมเป็นปุ๋ยให้ผักในหลุมได้เลยในทันที
 4. ได้ผักปลอดสารพิษไว้กิน การทำแปลงผักแบบ KEYHOLE จำนวน 1 หลุมสามารถปลูกผักหมุนเวียนรับประทานในครัวเรือนได้เลยทั้งปี
 5. ใช้เวลาดูแลน้อย
 6. เป็นของตกแต่งสวน ได้อย่างสวยงามและลงตัว
 7. ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องหาวัสดุที่ราคาแพง สามารถนำอิฐ ดิน หิน มาทำแปลงผักได้เลย ใช้ต้นทุนน้อย
 8. มีความมั่นคงทางอาหาร มีอาหารไว้กินเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 9. ช่วยกันกำจัดขยะในครัวเรือน มีการแยกขยะสด เอามากำจัดในบ่อหมัก ช่วยกันรักษ์โลก
 10. ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อผัก ประหยัดเงิน

หลักการและวิธีการทำสวนผักแบบ KEYHOLE

หลักและวิธีการสำคัญในการสร้างแปลงผักแบบ Keyhole มีดังนี้

 1. หาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผัก คือได้รับแดดเต็มวัน หรืออย่างน้อยครึ่งวัน
 2. วางแปลงเป็นรูปวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 ฟุต โดยเว้นที่ตรงกลาง ทำเป็นทางเข้ารูปสามเหลี่ยมมีปลายแหลมไปยังจุดศูนย์กลางแปลง ด้านกว้างของทางเข้าประมาณ 60 เซนติเมตร (คล้ายการตัดเค้กหรือพายออกมา)
 3. ทำช่องเป็นคล้ายท่อตรงกลางแปลง สำหรับใส่ปุ๋ย โดยท่อนี้อาจจะทำจากไม้ หรือทำจากตะแกรงก็ได้ กะให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ฟุต สูงประมาณ 3-4 ฟุต
 4. คราวนี้ก่อแปลงโดยรอบวงกลม อาจจะใช้หิน ใช้อิฐ ใช้ไม้ หรือวัสดุอื่นๆที่สามารถหา และสร้างสรรค์เป็นแปลงได้ มาทำ
 5. ใส่ดินที่ปรุงแล้วลงให้แปลง โดยด้านล่าง ควรหากิ่งไม้ เศษอิฐ เศษหิน มาใส่รองก้นก่อน เพื่อช่วยการระบายน้ำ ที่สำคัญวิธีการใส่ดิน ให้ดินตรงกลางสูงกว่าตรงปลายแปลง คือให้ดินลาดลงตรงปลายรอบแปลง
 6. ใส่เศษใบไม้ เศษหญ้า เศษอาหารต่างๆ ลงในท่อตรงกลางแปลง
 7. รดน้ำให้ชุ่ม ทั้งบริเวณดินในแปลง และในท่อตรงกลาง ทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
 8. จากนั้นเริ่มลงมือปลูกผักลงแปลงได้
สวนผักแบบ KEYHOLE แบบต่างๆ

แปลงผักแบบ KEYHOLE หลากหลายไสตล์

ตัวอย่างการทำแปลงผักแบบ KEYHOLE

ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล