At Samoeng Organic Farm | แอดสะเมิง ออร์แกนิคฟาร์ม

แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งคนกิน ส่งเสริมสร้างงาน ให้คนปลูก

แอดสะเมิง ออร์แกนิคฟาร์ม

หลากหลายเรื่องราว เรื่องเล่าต่างๆมากมาย เกี่่ยวกับการผลิตผักสดคุณภาพดี เกิดขึ้นที่นี่ ตั้งแต่กระบวนการหาพันธุ์พืชมาเพาะปลูกเป็นต้นกล้าเล็กๆ ปลูกลงแปลง รดน้ำ ให้ปุ๋ย จนกระทั่งเก็บเกี่ยวไปสู่มือคนกิน ทุกเรื่องราวเกิดขึ้นที่นี่ ที่นี่ สะเมิงผักสด

กิจกรรมที่ 1 | ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน

By |ธันวาคม 9th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

[…]

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

By |ธันวาคม 8th, 2018|

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

[…]

กิจกรรมที่ 1 | จัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน

By |ธันวาคม 6th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมที่ 1 โดยทันที โดยการทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน และมีจุดเน้นอะไรบ้างของโครงการนี้

[…]

นางอัมพร โปธา | กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน

By |สิงหาคม 3rd, 2018|

ด้วยความที่เป็นคนชอบปลูกผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และสิ่งที่ได้ตามมาจากการปลูก คือได้ทั้งเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเอง และผักที่เราปลูกยังสามารถเอามาทำอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้พี่อัมพร หรือน้ารุณ ของหลานๆ ชอบที่จะเอาอะไรมาหว่านลงแปลง หยิบจับกล้าพืชผักต่างๆมาปลูกในพื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านอยู่เสมอๆ

[…]

แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชในไม้ผลตระกูลเบอร์รี่

By |มิถุนายน 1st, 2018|

เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture)

By |พฤษภาคม 2nd, 2018|

ารทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) หรือที่เรียกกันติดปากว่า เกษตรกรรมยั่งยืน เริ่มมาเป็นที่คุ้นหู และเป็นที่สนใจเมื่อไม่นานมานี่เอง ส่วนหนึ่งอาจมาจากการตื่นตัวในเรื่องผลกระทบจากภาคการเกษตรในปัจจุบัน ทีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น จนส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัด การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หรือ เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะมาช่วยภาคการเกษตรให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวที่สุด

[…]

Load More Posts

At Samoeng Organic Farm | แอดสะเมิง ออร์แกนิคฟาร์ม

บรรยากาศของที่นี่ ยามเช้าๆ หมอกหนาๆ เย็นๆ บรรยากาศเหมาะแก่การผลิตผักสดมีคุณภาพจริงๆ

ถ่ายทอดต่อ เพื่อความยั่งยืน

ความรู้ประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากการเตรียมแปลงปลูก เพาะกล้า ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว ขนส่ง แปรรูป มากมายหลายเรื่องราวที่เรา #บันทึก เอาไว้เพื่อจะได้ถ่ายทอด ให้เพื่อนๆของเราได้มีแนวทางการทำงานที่ดีมากขึ้นกว่าเรา พร้อมยังเอาไปต่อยอดพัฒนาให้งานของตัวเองดียิ่งๆขึ้นไปได้

แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชในไม้ผลตระกูลเบอร์รี่

By |มิถุนายน 1st, 2018|

เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture)

By |พฤษภาคม 2nd, 2018|

ารทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) หรือที่เรียกกันติดปากว่า เกษตรกรรมยั่งยืน เริ่มมาเป็นที่คุ้นหู และเป็นที่สนใจเมื่อไม่นานมานี่เอง ส่วนหนึ่งอาจมาจากการตื่นตัวในเรื่องผลกระทบจากภาคการเกษตรในปัจจุบัน ทีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น จนส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัด การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หรือ เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะมาช่วยภาคการเกษตรให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวที่สุด

[…]

สวนผักแบบ KEYHOLE ผสานการปลูกผักหมักปุ๋ยไว้ด้วยกัน

By |เมษายน 25th, 2018|

วนผักแบบ KEYHOLE นั้นเป็นการผสานการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักในที่เดียวกัน ตอบโจทก์สำหรับในพื้นที่แห้งแล้ง มีน้ำน้อย และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ได้ทั้งแปลงผัก บ่อปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดขยะสดในครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการปลูกผักในครัวเรือนที่มาแรงเลยทีเดียว

[…]

เบบี้คอส กรีนโอ๊ค กับครั้งแรกที่เราปลูก

By |ตุลาคม 10th, 2016|

ปี

นี้ถือว่าเป็นกฤษณ์งามยามดี ที่เราจะเริ่มทำแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แค่ปลูกอยู่แค่อย่างเดียวชนิดเดียวพันธุ์เดียว เป็นเกษตรอินทรีย์เชิงเดี่ยว (ฮ่าาา) เหมือนแต่ก่อน เพราะที่ผ่านมานั้น เราเน้นปลูกเพื่อขายเป็นหลัก เรื่องที่จะปลูกเพื่อกิน เหลือแล้วค่อยขายตามที่ได้ร่ำเรียนมา ไม่ค่อยจะมีหรอกโม้เม้นท์นั้น :)

รอบบนี้รู้สึกว่าเรียนมาก็เยอะเลยต้องคิดใหม่ทำใหม่ตามที่เรียนมาบ้าง ผลที่ออกมาคาดว่าน่าจะสัมฤทธิ์ผลประสบความสำเร็จอย่างที่หวังได้เร็วขึ้นนะ #รู้สึกเขินๆ ฮ่าา :)

[…]

ผักผลไม้ตรา Organic Thailand พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 25%

By |ตุลาคม 5th, 2016|

ข่าวน่าเศร้าประจำปี ! ผลผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับตรารับรอง Organic Thailand โดยกระทรวงเกษตรฯ พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 25% ในขณะที่ผัก Q ซึ่งควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวกันพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 57 % มากที่สุดในบรรดาผักและผลไม้ที่ถูกสุ่มเก็บตัวอย่างจากทุกแหล่ง […]

เก็บเกี่ยวความรู้ที่ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่

By |กันยายน 15th, 2016|

บังเอิญว่าได้มีโอกาส ทราบข่าวจากน้องเสก (น้องเค้าทำงานอยู่บนอำเภอสะเมิง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม) ว่าตอนนี้มีโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จฯ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการดีมาก และต้องการได้คนที่สนใจ อยากจะเข้าไปอบรม (น้องเค้าเอา รายละเอียดมาแบ่งปันในเฟซบุ๊ค) […]