แอดสะเมิง ออร์กานิกส์ฟาร์ม เลยเกิดขึ้น

จากคนที่ไม่รู้จักสะเมิง จนเริ่มเป็นหนึ่งในสมาชิกของอำเภอสะเมิงแบบตั้งใจ และได้เข้าไปอยู่ ดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายๆอย่างกับคนที่นั่น

เวลาผ่านไป หลายๆอย่างทำให้เราเองรู้สึกและรับรู้ได้ จากที่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไร ก็เริ่มเป็นรัก และรักมากขึ้น จากเริ่มที่ธรรมดากับเมฆ หมอก อากาศ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่ ก็เริ่มรู้สึกอิน ทุกๆครั้งที่ได้ไปอยู่ ไปมอง ไปเห็น ไปสัมผัส จนปัจจุบัน รู้สึกได้ว่าสะเมิงมันเริ่มจะเขยิบเข้ามาทีละเล็กละน้อย จนทำให้เราเอง มีความรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจทุกๆครั้ง ที่มีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นภายในชุมชนนี้

จากจุดนั้น มันทำให้เรารู้สึกว่า การได้มีส่วนร่วมทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้กับชุมชน มันน่าจะเป็นการแสดงออก ได้ชัดเจนมากกว่าแค่การคิดนะ

ทุกๆที่ย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไป ที่นี่ก็เช่นกัน ปัญหาเรื่องคนหนุ่มสาวหันหน้าเข้าเมือง ละทิ้งถิ่นฐาน ปล่อยให้คนเฒ่าคนแก่ ให้อยู่บ้านกันไป ส่วนคนหนุ่มคนสาวก็ไปเป็นมนุษย์เงินเดือน แต่พอตั้งใจจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ เพราะกลับมาก็ไม่รู้จะกลับ มาทำอะไร ?? ทางออกนับวันยิ่งตีบตัน มืดบอดไปหมด

จากประเด็นเหล่านี้ ก็เริ่มที่จะมีคนให้ความสนใจ และพยายามช่วยกันหาทางออก ให้คนที่อยากจะกลับบ้าน ได้กลับบ้านกันจริงๆจังๆเสียที ณ ตอนนี้ แนวทางการแก้ปัญหา ที่สามารถทำได้เป็นรูปธรรมได้มากที่สุดก็คือการสร้างงานภายในชุมชน ให้กับคนในท้องถิ่นแบบยั่งยืน ถือว่าเป็นทางออกเริ่มต้น ที่ดีที่สุดก่อน ณ เวลานี้

ซึ่งด้วยพื้นที่ ที่นี่ สะเมิง ที่เอื้ออำนวยต่อการสรรสร้างผักดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้บริโภคผัก รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ได้รับประทานผักที่เพาะปลูกและดูแลมาจากสะเมิง จากจุดแข็งจุดเด่น จุดนี้ จึงเริ่มเป็นการสร้างงานที่สามารถเริ่มต้นได้ทันที

แอดสะเมิง ออร์แกนิคฟาร์ม เลยเกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา

กลุ่มเราเป็น กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เมื่อได้เจอ และเห็นปัญาที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อยากจะเริ่มต้นการแก้ปัญหา ด้วยการกระทำที่เป็นรูปธรรม คือการสร้างงานผลิตผักดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ให้เกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งปลายทางหวังเพียงให้ คนรุ่นใหม่ที่เป็นคนพื้นถิ่น มีอาชีพดูแลตัวเองได้ ไม่ทิ้งถิ่นฐาน และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน