Loading...

โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้

/โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
และบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน

มื่อเราเข้าใจและเริ่มตระหนักรู้กันเป็นอย่างดีว่า #ผักที่เราซื้อกินไม่ได้ปลอดภัย100%อย่างที่เราคิด เราไม่เคยมั่นใจได้เลยว่าเวลาเราเอาผักต่างๆเข้าปากจะมีสารเคมีตกค้างปนเปื้อนมากับผักด้วยหรือเปล่า? ฉนั้น #หากเราสามารถปลูกผักกินเองได้มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งของเรา! เพราะแน่นอนที่สุดว่า หากเราปลูกกินเอง เราคงไม่เอาสารพิษสารเคมี พวกยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลง มาฉีดพ่นลงในแปลงผักที่เราจะกินเองอย่างแน่นอน ทาง สสส. ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี และนี่คงจะเป็นจุดเริ่มของโครงการนี้ 

สนับสนุนโครงการโดย

sponcer

พื้นที่ร่วมโครงการ ชุมชนบ้านแม่สาบ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

0 มิ.ย. 61
เริ่มโครงการ
0 ครัวเรือน
มีคนร่วมโครงการกับเราแล้ว
0 ครัวเรือน
เป้าหมายเรา รณรงค์ให้ได้เกินกว่า
0 พ.ค. 62
โครงการสิ้นสุดเมื่อ

ผักสวนครัว รั้วกินได้

กิจกรรมของโครงการ ภายในชุมชนแม่สาบ

กิจกรรมต่างๆภายในโครงการ ในชุมชนบ้านแม่สาบ ที่ชุมชนเข้าร่วม

กิจกรรมที่ 1 | ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน

By |ธันวาคม 9th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

[…]

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

By |ธันวาคม 8th, 2018|

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

[…]

กิจกรรมที่ 1 | จัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน

By |ธันวาคม 6th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมที่ 1 โดยทันที โดยการทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน และมีจุดเน้นอะไรบ้างของโครงการนี้

[…]

Load More Posts

หลากหลายทั้งแปลงปลูก

และประสบการณ์ของคนในชุมชน

เรื่องราวของชาวบ้านชุมชนแม่สาบ ที่เข้าร่วมโครงการกับเรา เรารวบรวมทั้งเรื่องราวประสบการณ์ก่อน ระหว่าง และหลังเข้าร่วมโครงการ มีเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆมากมาย ผ่านประสบการณ์ของแต่ละท่าน 

นางอัมพร โปธา | กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน

By |สิงหาคม 3rd, 2018|

ด้วยความที่เป็นคนชอบปลูกผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และสิ่งที่ได้ตามมาจากการปลูก คือได้ทั้งเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเอง และผักที่เราปลูกยังสามารถเอามาทำอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้พี่อัมพร หรือน้ารุณ ของหลานๆ ชอบที่จะเอาอะไรมาหว่านลงแปลง หยิบจับกล้าพืชผักต่างๆมาปลูกในพื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านอยู่เสมอๆ

[…]

Load More Posts

หลากหลายเรื่องราว เกี่ยวกับวิถีอินทรีย์

เรื่องราวของวิถีเกษตรอินทรีย์ หลากหลายร้อยเรื่องราว ที่เรานำมารวบรวมไว้ให้ที่นี่

กิจกรรมที่ 1 | ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน

By |ธันวาคม 9th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

[…]

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

By |ธันวาคม 8th, 2018|

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

[…]

กิจกรรมที่ 1 | จัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน

By |ธันวาคม 6th, 2018|

กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมที่ 1 โดยทันที โดยการทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน และมีจุดเน้นอะไรบ้างของโครงการนี้

[…]

Load More Posts