Monthly Archives: กันยายน 2015

//กันยายน

คะน้าฮ่องกง | เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ด

ารปลูกคะน้าฮ่องกง ทุกๆขั้นตอนกว่าจะได้เก็บเกี่ยว ถือว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนแรกกันเลย ขั้นตอนนี้เป็นการเพาะเมล็ด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะหากกล้าที่เพาะไว้ มีความสมบรูณ์แข็งแรงมากเท่าไหร่ การเจริญเติบโตเมื่อลงไปอยู่ในแปลงปลูก ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ทั้งยังจะส่งผลในเรื่องของการป้องกันโรค ป้องกันแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วย […]