ผักคะน้าฮ่องกง (Kailaan) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียและปลูกกันมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นคะน้ายอดชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลกะหล่ำมีต้นกำเนิดจากปรเทศจีน ลักษณะลำต้นและใบมีสีเขียวเข้ม ใบมีลักษณะเรียว ไม่กลม ลำต้นมีขนาดเล็กกว่าคะน้ายอดดอยคำ กรอบไม่เป็นเสี้ยน ดอกมีสีขาวหรือสีเหลืองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ คะน้าเป็นผักที่นิยมปลูกและบริโภคกันมาก โดยจะบริโภคส่วนของก้าน เป็นหลัก นิยมนำคะน้าฮ่องกงมาผัด หรือนำมาเป็นเครื่องเคียงกับอาการประเภทยำ มีเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยป้องกันโรคมาะเร็ง นอกจากนั้นยังมี วิตามิน และแคลเซียมมาก ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบและโรคกระดูกบาง

อายุของคะน้าฮ่องกง (Kailaan) ตั้งแต่หว่านหรือหยอดเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน

คะน้าฮ่องกง (Kailaan) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea var. alboglara สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพอยู่ในช่วง 15-28′C ดินที่เหมาะสมต่อการปลูก ควรเป็นดินร่วน มีความอุดมสมบูรณ์สูง การระบายน้ำดี มีความชื้นสม่ำเสมอ แต่ไม่ควรแฉะเกินไป และควรได้รับแสงอย่างพอเพียง คะน้าก็จะผลผลิตดี และรสชาติก็จะอร่อย

สะเมิงถือว่าเป็นพื้นที่ปลูกคะน้าฮ่องกง ได้ดีเลยทีเดียว เพราะด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในเรื่องของอากาศที่เย็นตลอดเกือบทั้งปี สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก จึงทำให้คะน้าฮ่องกง ที่ปลูกจากที่นี่ มีรสชาติดีและมีคุณภาพ

 


 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง