กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

///กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

เราได้ทำการเก็บข้อมูล ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ โดยการให้กรอกแบบสอบถาม เสร็จแล้วก็เก็บข้อมูลภาพถ่ายของพืชผักสวนครัวที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปลูกไว้ พร้อมทั้งได้ปักหมุด แผนที่ตำแหน่งพื้นที่ปลูก ใน Google map ด้วยว่าพื้นที่ปลูกจริงๆอยู่ตรงไหนภายในชุมชน

แผนที่ตำแหน่งชาวบ้านชุมชนแม่สาบที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมในพื้นที่ชาวบ้านชุมชนแม่สาบ

กิจกรรมที่ 1 | ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน

กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

[…]

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

[…]

กิจกรรมที่ 1 | จัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน

กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมที่ 1 โดยทันที โดยการทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน และมีจุดเน้นอะไรบ้างของโครงการนี้

[…]

นางอัมพร โปธา | กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน

ด้วยความที่เป็นคนชอบปลูกผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และสิ่งที่ได้ตามมาจากการปลูก คือได้ทั้งเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเอง และผักที่เราปลูกยังสามารถเอามาทำอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้พี่อัมพร หรือน้ารุณ ของหลานๆ ชอบที่จะเอาอะไรมาหว่านลงแปลง หยิบจับกล้าพืชผักต่างๆมาปลูกในพื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านอยู่เสมอๆ

[…]

Load More Posts

About the Author:

Natee M. | Content Creator | Agriculturist | แอดสะเมิง ออร์กานิกส์ฟาร์ม | แหล่งผลิตอาหารอินทรีย์มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งคนกิน ส่งเสริมสร้างงาน ให้คนปลูก