เตรียมแปลง

/Tag:เตรียมแปลง

ช่วงเวลาแห่งการเตรียมแปลง

ากที่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากหลากหลายศูนย์เรียนรู้ สิ่งหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่แต่ละศูนย์เรียนรู้บอกหัวใจการทำเกษตรอินทรีย์ ก็คือการปรุงดิน หากเราเตรียมดินได้ดี ถือได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะดินถือว่าเป็นพื้นฐานของการเติบโตของต้นกล้า
[…]