สารเคมีตกค้าง

/Tag:สารเคมีตกค้าง

ผักผลไม้ตรา Organic Thailand พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 25%

ข่าวน่าเศร้าประจำปี ! ผลผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับตรารับรอง Organic Thailand โดยกระทรวงเกษตรฯ พบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน 25% ในขณะที่ผัก Q ซึ่งควบคุมดูแลโดยหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเดียวกันพบสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 57 % มากที่สุดในบรรดาผักและผลไม้ที่ถูกสุ่มเก็บตัวอย่างจากทุกแหล่ง […]