สวนผักแบบ KEYHOLE

/Tag:สวนผักแบบ KEYHOLE

สวนผักแบบ KEYHOLE ผสานการปลูกผักหมักปุ๋ยไว้ด้วยกัน

วนผักแบบ KEYHOLE นั้นเป็นการผสานการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักในที่เดียวกัน ตอบโจทก์สำหรับในพื้นที่แห้งแล้ง มีน้ำน้อย และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ได้ทั้งแปลงผัก บ่อปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดขยะสดในครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการปลูกผักในครัวเรือนที่มาแรงเลยทีเดียว

[…]