ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

/Tag:ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

เก็บเกี่ยวความรู้ที่ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ เชียงใหม่

บังเอิญว่าได้มีโอกาส ทราบข่าวจากน้องเสก (น้องเค้าทำงานอยู่บนอำเภอสะเมิง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม) ว่าตอนนี้มีโครงการอบรมเกษตรกรภายใต้ผลสำเร็จฯ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการดีมาก และต้องการได้คนที่สนใจ อยากจะเข้าไปอบรม (น้องเค้าเอา รายละเอียดมาแบ่งปันในเฟซบุ๊ค) […]