มะเขือเทศเชอร์รี่

//มะเขือเทศเชอร์รี่

หลากหลายสายพันธุ์กับ มะเขือเทศเชอร์รี่

ลักษณะโดยทั่วไป

มะเขือเทศเชอร์รี่  มะเขือเทศราชินี บางทีเรียก มะเขือเทศดอยคำ หรือที่นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศแฟนซีห้าสี
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Lycopersicon esculentum มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบชายฝั่ง ทะเลตะวันตกของทวีป […]