ปฏิทินผลผลิตของไร่เรา

0
ตร.ม. บนพื้นที่เพาะปลูกของเรา
0
กว่าวัน แห่งการเพาะปลูก เราเริ่มลงแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558
0
กว่าชนิด คือพืชผักที่เราปลูก

ที่นี่ สะเมิง

อีกหนึ่งอำเภอของเชียงใหม่ ที่ใครไปแล้วจะ “คิดถึง”

มาคุยกับเรา