ารปลูกคะน้าฮ่องกง ทุกๆขั้นตอนกว่าจะได้เก็บเกี่ยว ถือว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กัน วันนี้เลยจะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนแรกกันเลย ขั้นตอนนี้เป็นการเพาะเมล็ด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะหากกล้าที่เพาะไว้ มีความสมบรูณ์แข็งแรงมากเท่าไหร่ การเจริญเติบโตเมื่อลงไปอยู่ในแปลงปลูก ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ทั้งยังจะส่งผลในเรื่องของการป้องกันโรค ป้องกันแมลงได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขั้นตอนนี้เราไม่ได้ทำเอง เราได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของสถานีเกษตรโครงการหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง ที่ทำหน้าที่ในการเพาะเมล็ดในแผงเพาะ พร้อมทั้งอนุบาลให้ต้นกล้าเติบโตแข็งแรง พร้อมที่จะลงแปลงปลูกได้แบบไม่มีปัญหา รวมระยะเวลาตั้งแต่หยอดเมล็ด ลงแผงเพาะจนสามารถนำไปลงแปลงปลูกได้เลยก็ 20-25 วัน

ด้วยวัสดุเพาะที่มีส่วนผสมที่เป็นสูตรเฉพาะ

ทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงขึ้น และต้นอ่อนเติบโตแข็งแรงทนต่อโรค เมื่อนำไปลงแปลงปลูก จึงทำให้ต้นอ่อนฟื้นตัวได้เร็ว และแข็งแรงมากขึ้น

ตั้งใจหยอดทีละเมล็ด ๆ จนเต็มแผง

หลังจากที่เอาวัสดุเพาะใส่ลงในแผงเพาะแล้ว ก็เอานิ้วจิ้มให้เป็นรู แล้วก็นั่งหยอดเมล็ดคะน้าฮ่องกง ทีละเมล็ดๆ จนครบทุกหลุมแล้วก็กลบด้วยวัสดุเพาะ หลังจากนั้นก็นำไปโรงเรือนเพาะชำ พร้อมรดน้ำพอชุ่ม เป็นอันเสร็จกระบวนการเพาะกล้าคะน้าฮ่องกง

นับวันรอได้เลยว่าอีก 2 วันต้นกล้าอ่อนๆจะโผล่มารับแสงแดดและพร้อมที่จะเติบโต และหลังจากนั้นอีก 20 กว่าวันเราก็สามารถที่จะนำต้นกล้าคะน้าฮ่องกงที่แข็งแรง ไปลงแปลงปลูกเพื่อให้เป็นคะน้าฮ่องกงที่แข็งแรงพร้อมที่จะตัดขายได้ต่อไป