Yearly Archives: 2018

/2018

กิจกรรมที่ 1 | ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน

กิจกรรมที่ 1 |  ประชุมครั้งที่ 2 สรุปความก้าวหน้าการทำงานตามแผน หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะทำงานในชุมชนแล้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจเก็บข้อมูลภายในชุมชน พร้อมทั้งได้มีการ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานตามแผนงาน

[…]

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม

กิจกรรมที่ 2 | สำรวจข้อมูลของผู้ที่สมัครใจเข้าร่วม  ณ ปัจจุบันได้มีทางชาวบ้านชุมชนแม่สาบ สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 34 ครัวเรือน ถือว่าเป็นการริเริ่ม เริ่มต้นที่ดี

[…]

กิจกรรมที่ 1 | จัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน

กิจกรรมที่ 1 | การจัดประชุมตั้งคณะทำงานในชุมชน  เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติโครงการแล้ว เราจึงเริ่มกิจกรรมที่ 1 โดยทันที โดยการทำความเข้าใจร่วมกัน ว่าโครงการมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน และมีจุดเน้นอะไรบ้างของโครงการนี้

[…]

นางอัมพร โปธา | กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน

ด้วยความที่เป็นคนชอบปลูกผักเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และสิ่งที่ได้ตามมาจากการปลูก คือได้ทั้งเรื่องความสวยงามของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตัวเอง และผักที่เราปลูกยังสามารถเอามาทำอาหาร ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงทำให้พี่อัมพร หรือน้ารุณ ของหลานๆ ชอบที่จะเอาอะไรมาหว่านลงแปลง หยิบจับกล้าพืชผักต่างๆมาปลูกในพื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านอยู่เสมอๆ

[…]

แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชในไม้ผลตระกูลเบอร์รี่

เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture)

ารทำเกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) หรือที่เรียกกันติดปากว่า เกษตรกรรมยั่งยืน เริ่มมาเป็นที่คุ้นหู และเป็นที่สนใจเมื่อไม่นานมานี่เอง ส่วนหนึ่งอาจมาจากการตื่นตัวในเรื่องผลกระทบจากภาคการเกษตรในปัจจุบัน ทีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น จนส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัด การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หรือ เกษตรแบบเพอร์มาคัลเจอร์ (Permaculture) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะมาช่วยภาคการเกษตรให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวที่สุด

[…]

สวนผักแบบ KEYHOLE ผสานการปลูกผักหมักปุ๋ยไว้ด้วยกัน

วนผักแบบ KEYHOLE นั้นเป็นการผสานการปลูกผักและทำปุ๋ยหมักในที่เดียวกัน ตอบโจทก์สำหรับในพื้นที่แห้งแล้ง มีน้ำน้อย และเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย ได้ทั้งแปลงผัก บ่อปุ๋ยหมักสำหรับกำจัดขยะสดในครัวเรือน ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการปลูกผักในครัวเรือนที่มาแรงเลยทีเดียว

[…]