ร๊อคโคโลนี่ (Brocolini) หรือ เบบี้บร๊อคโคลี่ (Baby Broccoli) เป็นพืชตระกูลเดียวกับบร็อคโคลี่ แต่มีขนาดดอกเล็กกว่า ดอกไม่เกาะเป็นกลุ่ม แตกแขนงจำนวนมากบริเวณข้อของลำต้น มีรสชาติหวานกรอบ อุดมด้วยเบต้าแคโรทีน วิตามินเอ และ ซี  ยิ่งเมื่อนำมาทำเมนูผัดน้ำมันหอย หรือต้ม จะให้รสชาดที่หวานกรอบอร่อย

ด้วยสภาพแวดล้อมของที่นี่ สะเมิง ที่มีความหนาวเย็น เกือบตลอดทั้งปี และดินยังมีความอุดมสมบรูณ์อยู่มาก จึงทำให้อำเภอสะเมิง เป็นแหล่งการผลิตบล๊อคโคโลนี่ ที่มีคุณภาพดี อีกแหล่งหนึ่งของภาคเหนือ